De Special master voor airbags van Takata kondigt een programma aan voor toewijzing aan het restitutiefonds van $ 850 miljoen, ten behoeve van autofabrikanten

Volgens de kennisgeving van de Special master die naar de autofabrikanten is gestuurd, heeft Takata op 27 februari 2017 schuld bekend betreffende één fraudeaanklacht en heeft de Rechtbank een Restitution Order opgelegd. Takata moet onder meer een bedrag van $ 481.848.850 uitkeren aan de OEM”s die zijn bedrogen in verband met hun aankoop van airbags met een PSAN-inflator en een aanvullende uitkering ten bedrage van $ 368.151.150 doen aan alle OEM”s die airbags met PSAN-inflators hebben gekocht van Takata (gezamenlijk het ”OEM-restitutiefonds”). In totaal bevat dit fonds $ 850 miljoen voor restitutie aan de OEM”s.

Op 31 juli 2017 heeft de Rechtbank Professor Eric D. Green aangewezen als Special master (deskundige) en toezichthouder voor het OEM-restitutiefonds. Hij is verantwoordelijk voor het ontwikkelen van een formule of meerdere formules voor de verdeling van het fonds onder de in aanmerking komende claimgerechtigden. Deze formule(s) moet(en) ter goedkeuring aan de Rechtbank worden voorgelegd. Daarnaast neemt hij besluiten over aanvaarde claims en doet hij aanbevelingen aan de Rechtbank betreffende de toewijzing van het geld uit het OEM-restitutiefonds.

Een groot deel van Takata”s OEM-klanten (de ”Instemmende OEM”s”), die gezamenlijk circa 90% van de PSAN-inflators kochten die vanaf 31 december 2016 werden verkocht door Takata, zijn overeengekomen over een Toewijzingsvoorstel en hebben dit ter overweging voorgelegd aan de Special master. Na een formele presentatie van de voorgestelde toewijzing van het OEM-restitutiefonds, hebben verschillende discussies plaatsgevonden met de Instemmende OEM”s over het voorstel en heeft de Special master het voorstel onafhankelijk beoordeeld. De Special master heeft voorlopig besloten dat de verdeling van het OEM-restitutiefonds volgens het Toewijzingsvoorstel rechtvaardig is. Om alle in aanmerking komende OEM”s een kans op inspraak te geven, wordt gelegenheid geboden om bezwaar te maken tegen het Toewijzingsvoorstel of om schriftelijk commentaar in te dienen bij de Special master voordat deze een definitief besluit neemt en dit ter goedkeuring voorlegt bij de Rechtbank.

De Special master is ook verantwoordelijk voor een afzonderlijk individueel restitutiefonds van $ 125 miljoen, dat is bedoeld voor personen die persoonlijk letsel hebben opgelopen of (nabestaanden van hen die) door onrechtmatige daad de dood hebben gevonden als gevolg van een defect aan een airbag van Takata. Professor Green verklaarde dat de voorgestelde toewijzing van het individuele restitutiefonds te zijner tijd zal worden aangekondigd.

De voorgestelde toewijzing van het OEM-restitutiefonds

Op grond van het Toewijzingsvoorstel worden de voor de OEM”s bestemde restitutiegelden samengevoegd in één algemeen fonds. Alle OEM”s die PSAN-inflators hebben gekocht, komen in aanmerking voor het samengevoegde fonds, ongeacht het rechtsgebied waarin de aankoop is gedaan. Hierbij hoeft niet te worden vastgesteld of een bepaalde OEM bedrogen is door Takata. De toewijzing voor elke OEM wordt bepaald op basis van het percentage PSAN-inflators dat wereldwijd door Takata is verkocht dat door die OEM is gekocht vanaf 31 december 2016. De Special master heeft onafhankelijk alle geverifieerde gegevens met betrekking tot de verkoop van PSAN-inflators van Takata door derden geanalyseerd die zijn gebruikt om het percentage te bepalen en heeft deze als betrouwbaar beoordeeld.

Het Toewijzingsvoorstel dat de verdeling van het OEM-restitutiefonds bepaalt, is uiteengezet in de Directe kennisgeving die elektronisch of anderszins is verstuurd naar alle OEM”s waarvan is vastgesteld dat ze in aanmerking komen voor het OEM-restitutiefonds. Op de website van de Special master, www.takataspecialmaster.com, staan een kopie van de Directe kennisgeving en het programma van het Toewijzingsvoorstel.

Resterende fondsen die het gevolg zijn van niet-geïnde cheques of niet-voltooide bankoverschrijvingen, worden pro rata herverdeeld door de Special master onder alle deelnemende OEM”s.

Om een bedrag te kunnen ontvangen uit het OEM-restitutiefonds, dient elke in aanmerking komende OEM een vrijgavebrief te verstrekken ten behoeve van de Special master en de betrokken experts, adviseurs en agenten.

Hoe een In aanmerking komende OEM-autofabrikant bezwaar kan maken tegen het Toewijzingsvoorstelprogramma

Als een In aanmerking komende OEM-autofabrikant het oneens is met het Toewijzingsvoorstel, kan deze commentaar geven op het plan of bezwaar indienen. Alle commentaren en bezwaren dienen schriftelijk te worden ingediend en te zijn ontvangen door de Special master voor of op 20 december 2017 om 17.00 uur EST. Bezwaren kunnen per e-mail worden verzonden naar OEMQuestions@TakataSpecialMaster.com. Als een autofabrikant niet tijdig bezwaar maakt, gaat de Special master ervan uit dat deze akkoord gaat met het Toewijzingsvoorstel. Raadpleeg de website van de Special master, www.takataspecialmaster.com of bel gratis het onderstaande nummer voor meer informatie over het correct indienen van een bezwaar.

Volgende stappen en vragen

Na beoordeling van alle bezwaren zal de Special master naar alle waarschijnlijkheid het definitieve Toewijzingsvoorstel voor het OEM-restitutiefonds in januari 2018 indienen bij de Rechtbank.

Voor vragen over het Toewijzingsvoorstel kunt u www.takataspecialmaster.com raadplegen, een e-mail verzenden aan OEMQuestions@TakataSpecialMaster.com of gratis bellen naar (800) 574-7035.

 

BOSTON, December 11, 2017 /PRNewswire/ — De Special master (deskundige) in de strafzaak Verenigde Staten vs. Takata Corporation in de United States District Court of the Eastern District of Michigan heeft vandaag aangekondigd dat deze op vrijdag 1 december het restitutiefonds van $ 850 miljoen heeft ingesteld voor autofabrikanten (OEM”s) die airbags met PSAN-inflators hebben gekocht van Takata Corporation en diens dochterondernemingen. De Special master, Eric D. Green, hoogleraar in de rechtsgeleerdheid en bemiddelaar, verklaarde dat hij een kennisgeving heeft gestuurd aan meer dan 50 autofabrikanten wereldwijd die airbags van Takata hebben gekocht waarvoor wijdverbreide terugroepacties van toepassing zijn, en die mogelijk in aanmerking komen voor compensatie uit het OEM-restitutiefonds dat is ingesteld in het kader van de plea agreement van Takata Corp. in februari dit jaar.

Impostazioni privacy